Ние знаем, че клиентите се притесняват вещите им да не се наранят по време на преместването - за това ние предлагаме услугата Опаковане.

Можем да осигурим всички необходими материали – фолиа, кашони, хартия, текстилни опаковки и др.

При пристигането ще качим и разопаковаме всичко, за да остане за вас най-приятната част – подреждането на новия дом или офис.

Така вие ще сте спокойни, че вашите вещи и мебели ще бъдат безопасно транспортирани.